Żuraw Farma

Żuraw 4,6 metra D

Model C 4,6 D jest zbudowany tak samo, jak C 4,6 S, ale ma 4 tłoki w zespole obrotowym (nie tak, jak model S, który ma dwa tłoki), co zapewnia większą wydajność i dwa razy większą moc dźwigu. Model ten należy wybrać, jeżeli występuje potrzeba transportowania większej ilości dłużyc i roboty odbywają się w pagórkowatym terenie.

Cena: Prosimy o kontakt telefoniczny

Wymiary żurawia | Schemat podnoszenia

Żuraw

Udźwig netto 23 kNm
Moment obrotu 8.8 kNm
Kąt obotu 360 °
Zasięg 4.6 m
Zalecany przepływ 20 - 50 l/min
Ciśnienie robocze 175 bar
Waga w kg z chwytakiem 0,12 / Masa żurawia* 581/510
Waga w kg z chwytakiem 0,16 / Masa żurawia* 602/510
Siła udźwigu w kg przy pełnym rozłożeniu (bez chwytaka/rotatora) 475
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik.