Żuraw Farma

Żuraw 4,6 metra S

Model C 4,6 S ma znacznie większą moc w stosunku do mniejszych modeli żurawi. Ten żuraw montowany jest na naszej przyczepie 7-tonowej, która jest najmniejszą dostępną przyczepą wyposażoną w ramę z dyszlem skrętnym. Żuraw ten jest taki sam, jak model C 4,6 D, ale różni się liczbą tłoków w zespole obrotowym. Ta wersja ma dwa tłoki.

Cena: Prosimy o kontakt telefoniczny

Wymiary żurawia | Schemat podnoszenia

Żuraw

Udźwig netto 23 kNm
Moment obrotu 4.4 kNm
Kąt obotu 360 °
Zasięg 4.6 m
Zalecany przepływ 20 - 50 l/min
Ciśnienie robocze 175 bar
Waga w kg z chwytakiem 0,12 / Masa żurawia* 551/480
Waga w kg z chwytakiem 0,16 / Masa żurawia* 572/480
Siła udźwigu w kg przy pełnym rozłożeniu (bez chwytaka/rotatora) 475
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik.